Regulamin

1. Usługi podstawowe:

 • Pranie wodne, prasowanie – odzieży oraz tekstyliów domowych.
 • Pranie, maglowanie – bielizny pościelowej, hotelowej i gastronomicznej.
 • Czyszczenie i impregnacja dywanów.

2. Usługi dodatkowe:

 • Szczegółowe informacje o zastosowaniu usług dodatkowych Klient otrzyma od pracownika pralni.
 • Usługi dodatkowe: apretura, impregnacja, krochmal, prasowanie.

3. Wykonanie usługi:

 • Oddanie odzieży do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez Klienta.
 • Termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z Klientem.

4. Opłaty:

 • Wszystkie ceny zawarte w cenniku wyrażone są w złotówkach (PLN) oraz są cenami wyrażonymi w stosunku do sztuki asortymentu, z wyjątkiem pozycji oznaczonych (kg) oznaczających cenę za kg.
 • Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie cennika pralni.
 • Opłata za usługi niestandardowe (nieopisane w cenniku) ustalana jest indywidualnie z Klientem przed wykonaniem usługi.
 • Opłata za usługę w pralni pobierana jest z góry przed wykonaniem usługi.
 • W przypadku magla przy wadze do 1 kg pobierana jest zryczałtowana opłata stała (równa cenie za 1 kg magla). Za każdy kolejny kilogram magla (powyżej 1 kg) Klient zapłaci kwotę proporcjonalną do wagi prania.
 • W cenę usługi prania wliczone jest również prasowanie.
 • Usługa prasowania wynosi 50% ceny usługi prania danego asortymentu. Wyjątek stanowi prasowanie koszul – cenę usługi określa cennik.
 • Promocje dedykowane nie łączą się ze sobą.

5. Przed oddaniem do pralni przedmiotu usługi prosimy o:

 • Dokładne sprawdzenie, opróżnienie zawartości wszystkich kieszeni oraz usunięcie broszek, spinek i innych elementów ozdobnych. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie pozostawionych przedmiotów.
 • Poinformowanie pracownika pralni o plamach oraz ich pochodzeniu, uszkodzeniach znajdujących się na odzieży lub innym asortymencie dostarczanym do pralni przez Klienta.

6. Odzież prana jest w całości, tj., łącznie z elementami stanowiącymi jej integralną część (guziki, suwaki, zamki, klamry itp.).

7. Pralnia przyjmuje do prania wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne, które wskazuje sposób prania. Odzież, która nie posiada oznakowania określonego przez producenta przyjmowana jest wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta. Pracownik pralni poinformuje jednocześnie o możliwości wystąpienia szkody. W takim wypadku pralnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe ewentualne szkody.

8. Na wyraźne życzenie Klienta, uprzedzonego o możliwości wystąpienia szkody, czyścimy garderobę ze wstawkami ze skóry zamszowej lub tworzyw sztucznych, z aplikacjami z koralików i cekinów.

9. Pralnia ma prawo odmówić ze względów sanitarnych przyjęcia asortymentu mocno zabrudzonego, zaplamionego lub zniszczonego (np. kruszenie się materiału).

10. Podanie pracownikowi pralni danych kontaktowych (numer telefonu) jest dobrowolne. Umożliwi nagły kontakt z Klientem w celu pilnej konsultacji dotyczącej wykonania usługi.

11. Zgodnie z tradycją i powszechną praktyką pralnictwa, informujemy, iż w procesie prania i suszenia mogą zostać uszkodzone guziki, klamry, poduszki naramienne, fizelina, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, napisy, hafty, oraz inne elementy ukryte, o których Klient/producent nie poinformował pracownika pralni, a które mogą się zdeformować w procesie prania wodnego lub suszenia. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia szkody, pracownik pralni informuje Klienta o możliwości wystąpienia szkody i na życzenie Klienta albo odpruwa niebezpieczne elementy, albo poddaje je procesowi prania za zgodą Klienta, który jednocześnie zrzeka się roszczeń, jeśli garderoba zostanie jednak uszkodzona.

12. Informujemy, że:

 • Niektóre plamy oraz mocne zabrudzenia mogą być niemożliwe do całkowitego usunięcia.
 • W miejscach uszkodzonych przez insekty (np. mole) po wykonaniu usługi mogą pojawić się widoczne dziurki, zaś w miejscach narażonych na intensywne tarcie w trakcie użytkowania po wykonaniu usługi mogą pojawić się przetarcia (rozdarcia) oraz zmiana koloru tkaniny.
 • Barwniki o niskiej jakości, stosowane w odzieży mogą spowodować miejscowe zanikanie koloru, zmianę koloru lub całkowite rozjaśnienie barwy odzieży.
 • Wyroby zawierające puch mogą ulec deformacji w procesie czyszczenia.

13. Czyszczenie dywanów:

 • Istnieje ryzyko, że nie wszystkie plamy zostaną całkowicie usunięte (kawa, herbata, tusz, plamy z klejów, moczu, tłustych substancji, itp.).
 • Frędzle umieszczone w miejscach intensywnego użytkowania mogą ulec zniszczeniu oraz zmienić barwę.
 • Dywany oraz chodniki po wykonaniu usługi mogą stracić sztywność.
 • Dywany oraz chodniki zawierające w składzie wełnę mogą ulec niewielkie skurczeniu.
 • Dywany z wiskozy po wykonaniu usługi mogą zmienić strukturę (zmiana odcienia, zesztywnienie włosa).
 • Dywany oraz chodniki wykonane z włókna polipropylenowego po wykonaniu usługi mogą zmienić odcień w miejscach intensywnego użytkowania – uszkodzenie runa w trakcie użytkowania.

14. Za wystąpienie przypadków, o których Klient został uprzedzony niniejszym regulaminem lub przez personel pralni podczas przyjmowania odzieży, pralnia przyjmuje na siebie odpowiedzialność w granicach określonych art. 471 i art. 472 kodeksu cywilnego.

15. Wydanie Klientowi odzieży lub innego asortymentu:

 • Paragon/dowód przyjęcia do czyszczenia, jest jedynym dokumentem upoważniającym do odebrania odzieży lub innego asortymentu.
 • W przypadku braku paragonu/dowodu przyjęcia, odzież lub inny asortyment zostanie wydany po spisaniu protokołu zagubienia paragonu/dowodu przyjęcia oraz weryfikacji przez personel pralni. Czas weryfikacji może wynieść do 7 dni roboczych.
 • Odzież lub pozostały asortyment należy odebrać najpóźniej w terminie 60 dni od daty wykonania usługi. Po tym terminie Klient wyraża na naliczanie opłaty w wysokości 3 zł za każdy kolejny dzień przechowywania odzieży. Odebranie odzieży będzie możliwe po opłaceniu kosztów przechowywania.

16. Reklamacje:

 • Po wykonaniu usługi prosimy Klienta o dokładne sprawdzenie czy usługa została wykonana prawidłowo oraz ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń. Upływ czasu od momentu odebrania odzieży lub innego asortymentu przez Klienta może stanowić podstawę do oddalenia reklamacji, ze względu na niemożność ustalenia czy reklamowane wady powstały w pralni i podczas wykonywania usługi.
 • Podstawą zgłoszenia reklamacji jest paragon/dowód przyjęcia. Pralnia ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku nieprzedstawienia przez Klienta paragonu/dowodu przyjęcia.
 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na specjalnym druku dostępnym w pralni.
 • Rozpatrzyć reklamację ma prawo jedynie kierownik lub osoba przez niego upoważniona.
 • Pralnia ustosunkuje się do żądania zawartego w reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku potrzeby pralnia ma prawo zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, w celu ustalenia zasadności reklamacji (może to wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji).
 • W celu i na okres potrzebny do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest pozostawienie w pralni reklamowanej odzieży lub innego asortymentu.

17. Informujemy, że:

 • Pranie/czyszczenie odzieży oraz innych asortymentów nie powoduje odnowienia wyrobu do jego stanu pierwotnego z chwili wytworzenia, lecz wyłącznie odświeżenie jego wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili oddawania do pralni.
 • Na podstawie art. 471 i art. 472 kodeksu cywilnego, pralnia zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które pralnia odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność pralni obejmuje niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu usługi.

18. Ze względów bezpieczeństwa na terenie pralni mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.
19. Pralnia może odmówić wykonania zlecenia, jeśli uzna, że istnieje zbyt duże ryzyko wystąpienia szkody lub nie posiada możliwości technicznych do wykonania usługi.